Kaeovo?

Keovo, kaj j' ov?

Stranica koja čini svojevrsni hub za aktivna gradilišta po gradu Zagrebu, te predstavlja servis u kojem korisnici mogu pridonositi svoje fotografije u svrhu dokumentiranja napretka gradilišta. Za prave entuzijaste urbanizma, arhitekture, građevine i fotografije u glavnom gradu Hrvatske, ono također može poslužiti za pohranu fotografija bez straha od gubitka. Ovime se pokušava objediniti sav materijal na tu temu, te logički i elegantno grafički prikazati na karti Zagreba za korisnika bez češljanja silnih stranica teksta i diskusija po internet forumima. Sve na jednom dlanu, lako za pronaći. Preferiramo pratiti značajnije projekte i njihova gradilišta koja se ističu po veličini i arhitekturi, posebice one poslovne namjene.

Uvjeti korištenja

Prilikom registracije, korisnik prihvaća slijedeće:

Sustav automatski korigira rezoluciju fotografija kako bi se spriječila duga učitavanja. (hint: za brži upload možete ručno smanjiti fotografije da im visina bude maksimalno 800px) Nakon unosa, korisnik ima pristup unešenim slikama na "Slike na čekanju" dok ih administrator u što kraćem roku ne odobri za početnu stranicu. Pokraj updatea (unešenih slika) postoji mogućnost lajkanja po principu "jedan lajk-jedan update-jedan korisnik". Svaki registrirani korisnik ima pristup profilu gdje se vidi broj slika i updateova koje je taj korisnik pridonio, kao i lajkove koje je dao i primio. Po pitanju korištenja slika sa stranice Nebeski Agramer, mora se navesti izvor u obliku url putanje gradilišta, te korisničko ime autora fotografija. Ovo se ne odnosi na autore samih fotografija. Materijali poput rendera koriste se u smanjenom obliku kako bi prikazali subjekt obrade i praćenja gradilišta. U slučaju neovlaštenog korištenja materijala, strane koje polažu vlasnička prava mogu kontaktirati vlasnika preko emaila ispod, te se nakon toga vlasnik obvezuje ukloniti sporni materijal u što kraćem roku ukoliko njegovo korištenje nije u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

Politika privatnosti

U svojoj osnovi, stranica prikuplja isključivo korisničko ime, te lozinku i obvezuje se time štititi privatnost korisnika. Korisničko ime se prikazuje pokraj odobrenog unosa za gradilište, lozinka je zaštićena i koristi ju isključivo korisnik prilikom logiranja. Stranica koristi kolačić prilikom navedenog log-ina u kojem se nalaze informacije o registriranom korisniku, te time omogućuje unos i pregled fotografija, te definira ovlasti prilikom pristupa dijelova stranice. Stranica polaže pravo na sav materijal kojeg korisnici unose, a to su: slike gradilišta koje su autorsko dijelo korisnika. Korisnici s administratorskim ovlastima imaju mogućnost unositi nova gradilišta, te uređivati i deaktivirati (arhivirati) postojeća, kao i odobravati unose drugih korisnika. Ukoliko korisnik krši gorenavedene uvjete prilikom registracije, vlasnik stranice ima pravo suspendirati i izbrisati njegov račun. Stranica sadrži tzv. native ads reklame koje se prikazuju povremeno na vrhu ili sa strane, te skočne prozore (pop under ads) koji samo jednom iskaču za prvi klik na početnoj ili stranici gradilišta svaki put kada se stranica učita. Reklame su od agencije Adcash, te su vjerodostojne.

Administratori

Jesam
vlasnik
© Nebeski agramer (2019 – 2024) - Sva prava pridržana - Pohvale/pitanja/prijedlozi na vetnebeski@gmail.com