Kaeovo?

Poslovna zgrada Valida

Informacije o projektu:

Zgrada poslovne namjene na adresi Radnička Cesta 95 (kod zgrade Nastavnog zavoda za Hitnu medicinu). Investitor je Valida Naekretnine, projektant ProjektMOD. Sastoji se od 11 etaža, 2 podzemne, a ima oko 3100 m2 prostora.
06.11.2021 u 12:11 sati, od korisnika vlasnik
example1 example1 example1 example1
0
18.10.2021 u 16:10 sati, od korisnika vlasnik
example1 example1 example1
0
23.09.2021 u 17:09 sati, od korisnika vlasnik
example1 example1 example1 example1
0
31.08.2021 u 17:08 sati, od korisnika vlasnik
example1 example1 example1 example1 example1
0
24.08.2021 u 17:08 sati, od korisnika vlasnik
example1 example1 example1 example1
1
02.06.2021 u 12:06 sati, od korisnika vlasnik
example1 example1 example1 example1
1
09.05.2021 u 12:05 sati, od korisnika vlasnik
example1 example1 example1
0
18.04.2021 u 18:04 sati, od korisnika vlasnik
example1 example1 example1 example1 example1
1
1 2

Molimo pričekajte, slike se obrađuju i učitavaju...

Molimo da se ulogirate kako biste mogli pridonositi slikama!
© Nebeski agramer (2019 – 2024) - Sva prava pridržana - Pohvale/pitanja/prijedlozi na vetnebeski@gmail.com